mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Zespół Szkół Samochodowych
im. Stanisława Staszica
w Kaliszu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://zsskalisz.mobidziennik.pl/2020